Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

spring 2015 rtw: BACK TO THE 1970s --> DEREK LAM

DEREK LAM Spring 2015 Ready-to-Wear
*images: STYLE.COM
collection photos: YANNIS VLAMOS/ Indigitalimages.com
detail photos: GIANNI PUCCI/ Indigitalimages.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου