Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

LOUIS VUITTON: MARC JACOBS

Marc Jacobs was born in 1963 in New York City. He has been the creative director at LOUIS VUITTON since 1997. For Spring 2014 rtw, he presented his last collection for the French house.

LOUIS VUITTON, SPRING 2000 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2000-2001 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2001 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2001-2002 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2002 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2002-2003 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2003 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2003-2004 rtw


LOUIS VUITTON, SPRING 2004 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2004-2005 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2005 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2005-2006 rtw


LOUIS VUITTON, SPRING 2006 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2006-2007 rtw 

LOUIS VUITTON, SPRING 2007 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2007-2008 rtwLOUIS VUITTON, SPRING 2008 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2008-2009 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2009 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2009 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2009 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2009-2010 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2009-2010 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2009-2010 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2010 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2010 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2010 rtwLOUIS VUITTON, FALL 2010-2011 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2010-2011 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2010-2011 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2011 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2011 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2011 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2011-2012 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2011-2012 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2011-2012 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2012 rtw


LOUIS VUITTON, SPRING 2012 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2012 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2012-2013 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2012-2013 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2012-2013 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2013 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2013 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2013 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2013-2014 rtw

LOUIS VUITTON, FALL 2013-2014 rtw


LOUIS VUITTON, FALL 2013-2014 rtw
LOUIS VUITTON, SPRING 2014 rtw


LOUIS VUITTON, SPRING 2014 rtw

LOUIS VUITTON, SPRING 2014 rtw
*images downloaded from www.style.com